• anabolen24.nl kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het (verkeerd) gebruik van producten en/of (verkeerd) opgevolgde adviezen. Noch dat wij op enige andere wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het gebruik van producten en of adviezen is ten alle tijde op eigen risico van de koper/gebruiker hiervan.
  • anabolen24.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet-, en/of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerd verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal anabolen24.nl dit zo snel mogelijk aanpassen.
  • Wij gaan ervan uit dat klanten, voor ze bij anabolen24.nl een bestelling plaatsen hun gezondheidstoestand besproken hebben met een dokter en, indien dit vereist is in het land waar ze wonen, een geldig recept hebben gekregen.
  • De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele problemen, bijwerkingen of andere ongemakken die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van producten gekocht bij anabolen24.nl.
  • De klant garandeert dat de producten die gekocht zijn bij anabolen24.nl bedoeld zijn voor eigen, persoonlijk gebruik.
  • De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor het importeren van producten gekocht bij anabolen24.nl in zijn woonplaats of in het land dat hij of zij heeft opgegeven als afleveradres.
  • Alle gegeven adviezen zijn puur van een informatief karakter. Ze zijn dan ook niet bedoelt om adviezen, recepten, verwijzingen en dergelijke van een erkende arts te vervangen.
  • Een klant die een bestelling doet, ontslaat anabolen24.nl van alle verantwoordelijkheden, zowel geneeskundige als andere die voortvloeien uit het kopen of gebruiken van onze producten.
  • anabolen24.nl is nimmer verantwoordelijk voor verkeerd opgestelde bestelgegevens. Waarvan de naam of het adres en mogelijk andere gegevens niet correct blijken te zijn ingevuld, waardoor de zending niet aan de juiste geadresseerde is geleverd of nochtans de  zending hierdoor geretourneerd wordt aan de afzender. Indien de zending omwille bovenstaande of om welke andere reden dan ook retour wordt gestuurd naar de afzender behouden wij het recht om te wachten tot de zending in zijn geheel retour ontvangen is. Daarna zullen wij in overleg met de klant de zending nogmaals opsturen.
  • Door het plaatsen van een bestelling op anabolen24.nl  aanvaarden onze klanten de algemene voorwaarden die wij hier op onze webwinkel hanteren.
  • U wordt geacht wanneer u de webwinkel gebruikt en/of leest, u bekend bent met de inhoud van de algemene voorwaarden en minimaal 21 jaar of ouder bent.